Tác động từ dịch Covid-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng nghiêm trọng!

Các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN+3 lần thứ 23 (AFMGM+3) nhận định, trong bối cảnh các nền kinh tế ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, tác động do đại dịch gây ra đối với chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng trở... Xem tiếp »

Châu Á đối diện suy thoái đầu tiên sau 60 năm, Việt Nam vẫn tăng trưởng bất chấp đại dịch

Lần đầu tiên trong gần sáu thập niên, các nền kinh tế trên khắp Châu Á đang phát triển sẽ bị thu hẹp trong năm nay. Trong khi đó, nền kinh tế Việt Nam được dự kiến tăng trưởng 1,8% trong năm 2020 giữa bối cảnh đại dịch COVID-19... Xem tiếp »

Thị phần chè Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Anh tăng mạnh

Trong nửa đầu năm 2020, Việt Nam là thị trường cung cấp chè lớn thứ 11 cho Anh, đạt 603 tấn, trị giá 1,29 triệu USD, tăng 120,1% về lượng và tăng 123,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2019. Xem tiếp »