Kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương bất chấp đại dịch Covid-19

Theo đánh giá của Asia Times, thành công của Việt Nam có phần đáng ngạc nhiên, khi Chính phủ luôn khẳng định không đặt vấn đề phục hồi kinh tế lên trên sức khỏe cộng đồng. Xem tiếp »

Xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam với châu Á chiếm tỷ trọng cao nhất

Theo Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng vừa qua, xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với châu Á tiếp tục chiếm tỷ trọng cao nhất (64,2%) trong tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước. Xem tiếp »

Ô tô nhập khẩu đổ mạnh vào Việt Nam

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10/2020 số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu tăng 7,8% (tương ứng tăng 983 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước. Xem tiếp »