Đến hết tháng 2/2021, gần 100% số doanh nghiệp đã khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Tính đến 19/02/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 802.792 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ... Xem tiếp »

Doanh nghiệp bảo hiểm đã sẵn sàng cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử xe cơ giới

Kể từ ngày 01/03/2021, các DNBH được phép cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm (GCNBH) điện tử đối với Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới. Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) là một trong những nhà bảo hiểm đầu... Xem tiếp »

Hơn 8.000 doanh nghiệp mới được thành lập trong tháng 2/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong tháng 2 đã có 8.038 doanh nghiệp được thành lập mới và số vốn đăng ký là 179.737 tỷ đồng, giảm 12,3% và tăng 85,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2020, giảm 20,3% về số doanh... Xem tiếp »