Điều tra đột xuất đánh giá tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp

Trong bối cảnh dịch COVID-19 quay trở lại từ tháng 7/2020 với diễn biến phức tạp, Tổng cục Thống kê tiếp tục tiến hành cuộc Điều tra đột xuất đánh giá tác động của dịch COVID-19 tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp lần thứ 2. Xem tiếp »

Doanh nghiệp dệt may vẫn “trống” đơn hàng cuối năm

Tính đến thời điểm này, chỉ một số doanh nghiệp trong ngành dệt may nhận được khoảng 50-60% đơn hàng cho tháng 9, các tháng còn lại của năm 2020 và năm 2021 đều chưa có thông tin rõ ràng. Xem tiếp »

PV Power góp 30,6 tỷ đồng lập Công ty về năng lượng tái tạo

Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PV Power REC) có vốn điều lệ là 60 tỷ đồng, trong đó PV Power góp 30,6 tỷ đồng, tương ứng với 51% vốn điều lệ tại doanh nghiệp. Xem tiếp »