Hà Nội có nhiều lợi thế để trở thành Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo

Với vị thế là Thủ đô của Việt Nam, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế và là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam.... Xem tiếp »

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời về việc cấp đất để xây chùa

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Kim Thúy về việc cấp hàng ngàn ha đất cho doanh nghiệp Xuân Trường xây chùa, trong đó cho thấy: Giao đất... Xem tiếp »

Đánh giá lại quy mô GDP là nhiệm vụ cần thiết!

Theo thông lệ thống kê quốc tế, khi có nguồn thông tin đầy đủ, toàn diện từ các cuộc Tổng điều tra, từ hồ sơ hành chính các cơ quan Thống kê quốc gia sẽ thực hiện đánh giá lại quy mô GDP. Xem tiếp »