Giờ làm việc sẽ bắt đầu từ 8h30 sáng ?

Dự thảo Bộ luật Lao động đưa ra phương án thời gian làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội dự kiến là từ 8h30 đến 17h30, nghỉ trưa 60... Xem tiếp »

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 còn đối mặt với nhiều thách thức

Theo Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mặc dù năm 2019 có những tín hiệu lạc quan, nhưng nền kinh tế vẫn đối diện với nhiều thách thức. Trong đó có thể kể đến... Xem tiếp »

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2019 dự báo ước đạt 6,88%

Theo Báo cáo kinh tế vĩ mô quý 1/2019 của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 phù hợp với kỳ vọng chung về sự phục hồi kinh tế thế giới và diễn biến kinh tế trong nước.... Xem tiếp »