Những lĩnh vực Việt Nam đầu tư ra nước ngoài nhiều nhất trong 2018

Theo Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2018, lĩnh vực tài chính ngân hàng dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,7 triệu USD, chiếm 24,4%... Xem tiếp »