33 doanh nghiệp đã cổ phần hóa trong năm 2018

Theo Bộ Tài chính, trong năm 2018, đã cổ phần hóa 33 doanh nghiệp, trong đó, có 6 doanh nghiệp thuộc danh sách cổ phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Xem tiếp »

Kiến nghị đẩy nhanh định giá các doanh nghiệp nhà nước

Các thành viên Hội đồng kiến nghị Chính phủ đẩy nhanh tiến trình thẩm định, định giá các doanh nghiệp nhà nước; xây dựng hành lang pháp lý cho các mô hình kinh tế số, kinh tế chia sẻ, các hình thức thanh toán mới… Xem tiếp »

Doanh nghiệp trong nước lần đầu “vượt mặt” FDI về tăng trưởng xuất khẩu

Trong năm 2018, lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đã cao hơn so với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Xem tiếp »