Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo khoa học công nghệ vũ trụ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược nhằm ứng dụng rộng rãi thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ; đầu tư có... Xem tiếp »

Tìm cách tháo gỡ vướng mắc về thuế GTGT với phân bón

Trong khi chưa sửa được Luật thuế 71, việc các bộ, ngành tính toán đề xuất mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cho phân bón từ 0% đến 5% sẽ giúp giảm bớt khó khăn cho các đơn vị trong ngành SXKD trong nước. Xem tiếp »

Hơn 200 thủ tục hành chính của 23 bộ, ngành đã được kết nối 1 cửa

Tính đến hết tháng 8/2020, đã có 200 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được kết nối một cửa, tăng 12 thủ tục so với năm 2019, với trên 3,2 triệu hồ sơ và trên 40.000 doanh nghiệp. Xem tiếp »