Quy đinh mới về việc cấp giấy thông hành cho công dân

Nghị định mới của Chính phủ quy định những trường hợp được cấp giấy thông hành sang các nước Trung Quốc, Campuchia và Lào đối với công dân Việt Nam. Xem tiếp »

Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ

Theo Luật Đầu tư (sửa đổi) vừa được thông qua, Quốc hội chính thức cấm kinh doanh kịch vụ đòi nợ; Luật cũng quy định chỉ Thủ tướng có thẩm quyền ngừng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư gây phương hại hoặc có nguy cơ gây... Xem tiếp »

Bộ Tài chính nói gì về hoạt động kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế?

Bộ Tài chính khẳng định, cho đến nay, Bộ chưa cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược cho bất kỳ doanh nghiệp nào thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Xem tiếp »