Xoá nợ hơn 16.000 tỷ tiền thuế chậm nộp và phạt chậm nộp

16.357 tỷ đồng là số tiền sẽ được xoá nợ theo phương án xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp với các đối tượng quy định tại Nghị quyết vừa được Chính phủ trình Quốc hội ngày 22/10... Xem tiếp »

Xử lý 12 vướng mắc trong thi hành một số luật lĩnh vực đầu tư, kinh doanh

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ xử lý vướng mắc phát sinh trong triển khai thi hành một số luật lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Xem tiếp »

Bộ Công Thương đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa bao nhiêu điều kiện kinh doanh?

Theo công bố của Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2017 – 2018, Bộ đã hoàn thành phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 15 lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước. Xem tiếp »