Bộ Công Thương đã hoàn thành cắt giảm, đơn giản hóa bao nhiêu điều kiện kinh doanh?

Theo công bố của Bộ Công Thương, trong giai đoạn 2017 – 2018, Bộ đã hoàn thành phương án rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong 15 lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước. Xem tiếp »

Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp đấu thầu dịch vụ công

Theo Bộ Tài chính, với những quy định mới trong Nghị định 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 10/4), các doanh nghiệp (DN) sẽ có nhiều cơ hội để tham gia đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công hơn. Xem tiếp »

Quyền lợi của người tiêu dùng có được bảo vệ khi doanh nghiệp đóng cửa?

Thực tế cho thấy trong quá trình hoạt động, một số đơn vị kinh doanh và trung tâm bảo hành đã đột ngột đóng cửa, gây tâm lý hoang mang, lo ngại. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, trong trường hợp này, quyền... Xem tiếp »