Đề xuất thay đổi cách thu thuế bất động sản: Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính đang tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, xác định những vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai thi hành các luật thuế liên quan đến bất động sản để báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội vào thời điểm thích... Xem tiếp »

Việt Nam phấn đấu làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo khoa học công nghệ vũ trụ

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược nhằm ứng dụng rộng rãi thành tựu của khoa học và công nghệ vũ trụ; đầu tư có... Xem tiếp »

Tìm cách tháo gỡ vướng mắc về thuế GTGT với phân bón

Trong khi chưa sửa được Luật thuế 71, việc các bộ, ngành tính toán đề xuất mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cho phân bón từ 0% đến 5% sẽ giúp giảm bớt khó khăn cho các đơn vị trong ngành SXKD trong nước. Xem tiếp »