Bước đột phá ấn tượng trong Cơ chế một cửa quốc gia

Theo Tổng cục Hải quan, trong 5 tháng cuối năm 2018, việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đã tạo ra bước đột phá với gần 100 thủ tục mới được triển khai (cao gấp 2 lần tổng số thủ tục hành chính trong hơn 3... Xem tiếp »