Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập

ại Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập. Xem tiếp »

Doanh nghiệp làm gì để được miễn biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại khi nhập khẩu thép dây, thép cuộn?

Bộ Công Thương mới đây đã làm rõ các quy định liên quan đến danh mục sản phẩm, hồ sơ đề nghị và quy trình xử lý để hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký miễn trừ biện pháp chống lẩn tránh phòng vệ thương mại đối với một số... Xem tiếp »

Bảo lãnh thông quan: Bài học của nhiều nước và lợi ích của Việt Nam

Ngày càng nhiều quốc gia công nhận bảo lãnh thông quan (BLTQ) là một biện pháp tạo thuận lợi thương mại hiệu quả… Xem tiếp »