Chính thức ô tô dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập qua 5 cửa khẩu cảng biển

Từ ngày 8/5/2019, xe ôtô dưới 16 chỗ ngồi chỉ được nhập qua 5 cửa khẩu cảng biển sau. Xem tiếp »

Nghị định về dự án BT phải đảm bảo tránh thất thoát tài sản nhà nước

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu các ý kiến đóng góp để tiếp tục tháo gỡ, hoàn thiện Nghị định với tinh thần bảo đảm tính thực tiễn để đi vào cuộc sống, bảo đảm tính chặt chẽ về pháp lý để tránh thất thoát... Xem tiếp »

Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các Bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả... Xem tiếp »