Đề xuất 2 phương án lùi lộ trình siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đề xuất 2 phương án lùi thời hạn siết tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn thêm 6 hoặc 12 tháng so với quy định trước đó. Xem tiếp »

Từ 20/7/2020, nhiều thay đổi mới về điều chỉnh biên chế công chức

Từ ngày 20/7/2020, Nghị định 62/2020/NNĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức mới được Chính phủ ban hành sẽ có hiệu lực với nhiều quy định đáng chú ý liên quan đến việc điều chỉnh biên chế công chức. Xem tiếp »

Từ 2021, thay đổi tỷ lệ vốn trong doanh nghiệp Nhà nước

Từ ngày 1/1/2021, doanh nghiệp Nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thay vì 100% vốn điều lệ như hiện nay. Xem tiếp »