Hà Nội cung cấp trực tuyến thông tin quan trắc môi trường tự động

09.01.2017, 05:13 PM

Từ ngày 9/1/2017, TP. Hà Nội cung cấp trực tuyến thông tin về chỉ số quan trắc môi trường tự động trên Cổng Giao tiếp điện tử của thành phố tại địa chỉ https://hanoi.gov.vn/quantracmoitruong.

TIN XEM NHIỀU NHẤT