ANZ bán lại mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam cho tập đoàn tài chính Hàn Quốc

28.04.2017, 09:25 AM

Ngân hàng ANZ vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận bán lại mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam cho ngân hàng Shinhan Việt Nam.

Ngân hàng yếu kém: Ưu tiên nhà đầu tư mua lại hoặc cho giải thể

17.04.2017, 05:17 AM

Trường hợp các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt sau khi đã thực hiện phương án phục hồi mà không thể phục hồi, thì ưu tiên phương án chuyển nhượng cho nhà đầu tư mới...Trường hợp không chuyển giao được mà không thể phá sản thì thu hẹp dần hoạt động để xử lý, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Ngân hàng tăng tỷ giá VND/USD: Sẽ còn áp lực biến động

13.04.2017, 08:17 AM

Tỷ giá trong năm 2017 này vẫn rất khó lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tình trạng nhập siêu gia tăng mạnh trở lại là rủi ro rất đáng chú ý. Cán cân thanh toán tổng thể trong năm 2017 được dự báo cũng khó có thể đạt mức thặng dư cao như năm 2016.

Sun Life Việt Nam- Gương mặt mới trên thị trường bảo hiểm nhân thọ

12.01.2017, 03:33 PM

Sau khi Tập đoàn Sun Life Financial hoàn tất việc mua lại 25% vốn từ Công ty cổ phần PVI, Sun Life Việt Nam đã trở thành công ty bảo hiểm nhân thọ 100% vốn nước ngoài và hiện đang dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí.