Nhiều điển hình tiên tiến trong ngành Công Thương Hà Nội

06.06.2018, 07:37 AM

Trong những năm qua, công tác thi đua, khen thưởng trong ngành công thương Hà Nội đã được lãnh đạo ngành quan tâm và chỉ đạo thực hiện có kết quả tốt. Phong trào thi đuahàng năm, góp phần tích cực vào việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo.
Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan trao Bằng khen cho các điển hình tiên tiến xuất sắc của Sở Công Thương trong phong trào thi đua

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, sáng ngày 5/6/2018, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng và trao tặng bằng khen cho hơn 150 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lao động.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hồng Thăng- Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, hoạt động thi đua khen thưởng đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Hà Nội.

Thông qua các phong trào thi đua đã khai thác được nhiều tiềm năng sáng tạo của cán bộ công chức, viên chức và công nhân viên chức lao động nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đẩy mạnh năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất. Đã xuất hiện nhiều mô hình mới, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, mang tính sáng tạo. Điển hình như các phong trào thi đua "4 đổi mới kỹ thuật", "Quản lý giỏi", "Lao động giỏi", "Sáng kiến, sáng tạo, tiết kiệm trong sản xuất", "Luyện tay nghề, thi thợ giỏi", "Bàn tay vàng".... góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội Thủ đô. 

Trong hai năm 2016-2017,  phong trào thi đua đã góp phần đẩy mạnh phát triển ngành Công Thương Hà Nội và hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục phát triển, giá trị tăng thêm công nghiệp giai đoạn 2016 - 2017 ước đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 7,1%/năm. Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2017 ước đạt 11,2%/năm. Tình hình cung cầu hàng hóa trên địa bàn được đảm bảo, không xảy ra hiện tượng thiếu hàng, gây sốt giá nhất là trong các dịp lễ, Tết. Đặc biệt, năm 2017, hoạt động xuất khẩu của thành phố Hà Nội đạt mức tăng trưởng cao so với những năm gần đây, là một trong 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch năm 2017 của thành phố, tăng 10,3% so với năm 2016.

Phong trào thi đua đã là động lực để ngành Công thương Hà Nội triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo yêu cầu, tiến độ và chất lượng Trong quản lý nhà nước, ngành đã tham mưu cho UBND thành phố triển khai hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; trong đó, đã tập trung đẩy mạnh một số nội dung chủ yếu trong lĩnh vực công nghiệp như tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề và các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Trong lĩnh vực thương mại, ngành Công Thương Hà Nội chú trọng phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao, phát triển thương mại điện tử; thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu, thực hiện tốt việc bình ổn thị trường; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; kiểm tra kiểm soát thị trường; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát, chỉnh sửa bổ sung cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, thông thoáng, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp... Từ năm 2010 đến nay, Sở Công Thương Hà Nội đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hơn 30.000 hồ sơ đúng thời gian theo quy định, không có thắc mắc, khiếu nại về việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở.

Qua các phong trào thi đua, Sở Công Thương Hà Nội liên tục được Bộ Công Thương tặng Cờ Thi đua xuất sắc; được Thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc và bằng khen; nhiều tập thể cá nhân tiêu biểu của Sở, cũng như nhiều phòng Kinh tế thuộc các quận, huyện, thị xã của thành phố đã được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý của Nhà nước, Thành phố và Bộ Công Thương.

Ông Lê Hồng Thăng- Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội:

Công tác thi đua, khen thưởng được triển khai thường xuyên, liên tục, kịp thời, có hiệu quả, các nhiệm vụ công tác chuyên môn luôn gắn liền với các phong trào thi đua đã góp phần cổ vũ, động viên kịp thời cán bộ công nhân viên khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của ngành công thương Hà Nội.

 

CHGT