Hà Nội, Hưng Yên và Quảng Ninh hợp tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

20.12.2017, 03:37 PM

Trong 2 ngày 18 và 19/12/2017, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ký kết hợp tác với Chi cục Quản lý thị trường hai tỉnh là Hưng Yên và Quảng Ninh nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại.
Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội ký kết hợp tác với Chi cục Quản lý thị trường hai tỉnh là Hưng Yên và Quảng Ninh nhằm tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại

Theo đó, việc ký kết hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã ký kết hợp tác với Chi cục Quản lý thị trường hai tỉnh là Hưng Yên và Quảng Ninh sẽ phối hợp chặt chẽ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Quảng Ninh. Tăng cường trao đổi thông tin để có giải pháp đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm.

Lãnh đạo các chi cục quản lý thị trường cũng thống nhất công tác phố hợp phải theo đúng chức năng nhiệm vụ và tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính. Việc kiểm tra phải đạt hiệu quả thiết thực, không gây phiền hà cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh và cản trở lưu thông hàng hóa giữa các địa phương. 

CHGT

TIN XEM NHIỀU NHẤT