Petrovietnam vượt mục tiêu 2017

10.01.2018, 02:29 PM

Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức cả bên trong và bên ngoài..., nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực quyết tâm cao, năm 2017, Tập đoàn Dầu khí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước.
Người lao động PVDrillink

Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế

Năm 2017, vượt qua các khó khăn thách thức, Tập đoàn Dầu khí đã thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 Chính phủ giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gia tăng sản lượng khai thác dầu thô trong nước. Cụ thể, PVN đã gia tăng trữ lượng dầu khí đạt 4,0 triệu tấn dầu quy đổi. Có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 11-2) và đưa 1 công trình dầu khí mới vào khai thác.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 25,41 triệu tấn, vượt 1,60 triệu tấn quy dầu so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 15,52 triệu tấn, vượt 1,32 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm. Đáng chú ý, sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 1,29 triệu tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%. PVN đã khai thác được 9,89 tỷ m3 khí, vượt 280 triệu m3 so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm.

Các nhà máy sản xuất điện, đạm, lọc hoá dầu của PVN được vận hành an toàn. Sản xuất điện đạt 20,58 tỷ kWh, vượt 481 triệu kWh so với kế hoạch năm. Sản xuất đạm đạt 1,65 triệu tấn, vượt 128 ngàn tấn so với kế hoạch năm. Tập đoàn đã sản xuất được 6,24 triệu tấn xăng dầu.

Năm 2017 là năm thứ ba liên tiếp, hoạt động dịch vụ dầu khí gặp nhiều khó khăn, giá dầu suy giảm dẫn đến nhiều nhà thầu dầu khí giảm khối lượng công việc và giảm giá dịch vụ, công tác phát triển dịch vụ ra nước ngoài phải cạnh tranh gay gắt cới các công ty dịch vụ đa quốc gia có tiềm lực mạnh… Nhưng các đơn vị dịch vụ của PVN đã chủ động xây dựng và thực hiện hiệu quả các giải pháp để ứng phó phù hợp trong điều kiện đặc biệt của năm 2017; kết quả doanh thu dịch vụ dầu khí toàn Tập đoàn năm 2017 vượt kế hoạch 2%, chiếm 33,6% tổng doanh thu toàn Tập đoàn.

Năm 2017, PVN cũng hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 448,6 nghìn tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch năm- góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP đất nước cả năm 2017. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 498 ngàn tỷ đồng, vượt 13,8% so với kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2016. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 97,5 ngàn tỷ đồng, vượt 22,9 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách trung ương năm 2017.  Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 31,9 ngàn tỷ đồng, vượt 92% kế hoạch năm.

Trong năm 2017, PVN đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu kém, khó khăn theo đúng chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. PVN cũng thực hiện đầu tư 39,2 ngàn tỷ đồng. Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Tập đoàn thường xuyên báo cáo Chính phủ, Bộ Công Thương tiến độ, các khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ PVN thực hiện.

Mục tiêu phát triển bền vững

Năm 2018 được dự báo kinh tế thế giới và trong nước sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn. Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, Tập đoàn Dầu khí sẽ tập trung xây dựng các giải pháp để  hoàn thành 7 nhiệm vụ Thủ tướng giao trong buổi công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí đầu tháng 1 mới đây, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Chính phủ giao.

Theo đó, PVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm thăm dò thẩm lượng, phấn đấu gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 10- 15 triệu tấn dầu quy đổi. Ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh, Cá Rồng Đỏ để đảm bảo phát triển trong dài hạn; phấn đấu đạt sản lượng khai thác dầu khí năm 2018 theo đúng kế hoạch đề ra.

Cùng với việc thực hiện thoái vốn tại các doanh nghiệp giai đoạn 2017-2020 theo đúng phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, PVN tập trung xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc 5 dự án yếu kém theo đúng chủ trương của Chính phủ. Tập trung thu xếp đủ vốn, lấy lại tiến độ các dự án đã bị chậm so với yêu cầu.

Tập đoàn cũng tập trung chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm trong toàn Tập đoàn nhất là tại Công ty mẹ; tổ chức lại bộ máy đảm bảo tinh gọn, chất lượng; bố trí, sắp xếp cán bộ đúng năng lực, đúng trình độ. Chấn chỉnh ngay các biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, PVN bám sát diễn biến giá dầu năm 2018 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2018. Thực hiện tốt công tác bao tiêu sản phẩm của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Tin rằng, với quyết tâm cao, cùng sự đoàn kết chung lưng đấu cật, tập thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên người lao động Tập đoàn Dầu khí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. Và như Tân Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN Trần Sỹ Thanh đã nói trong buổi nhận nhiệm vụ, ngành dầu khí sẽ sớm khép lại giai đoạn khó khăn, để trở lại thời kỳ rực rỡ, tiếp tục phát triển bền vững, đóng góp lớn vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Năm 2017, Tập đoàn Dầu khí đã vượt 1,29 triệu tấn sản lượng khai thác dầu thô trong nước , góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 6,81%. Nộp ngân sách nhà nước vượt 22,9 ngàn tỷ đồng, đóng góp lớn vào cân đối ngân sách trung ương năm 2017.  

 

CHGT