Cảnh báo lô hàng Anhydrous Milk Fat không đảm bảo an toàn thực phẩm

Cơ hội giao thương - Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm Anhydrous Milk Fat do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Khải nhập khẩu từ New Zealand.

Bộ Công Thương vừa nhận được thông báo của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 về việc lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Khải nhập khẩu từ New Zealand không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thông tin lô sản phẩm như sau: Tên hàng hóa theo khai báo: Nguyên liệu thực phẩm – Anhydrous Milk Fat. Số lượng/khối lượng theo khai báo: 1 thùng/210kg. Nội dung ghi nhãn: Anhydrous Milk Fat.

Batch No: 1911063501

Best before: 06/11/2019. Xuất xứ theo khai báo: New Zealand

Lô hàng có kết quả thử nghiệm Chỉ số peroxide (0,6 meq/kg) không phù hợp với mức quy định (≤ 0,3 meq/kg) nêu tại Hồ sơ công bố.

Lô sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat không đảm bảo an toàn thực phẩm nói trên đã được thu hồi và tiêu hủy theo quy định.

Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương chỉ định, phải áp dụng phương thức kiểm tra chặt đối với từng lô hàng sản phẩm nguyên liệu thực phẩm Anhydrous Milk Fat, nhập khẩu từ New Zealand kể từ ngày công văn này được ban hành, đến khi có thông báo ngừng của Bộ Công thương.

Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường, nếu phát hiện sản phẩm nêu trên còn lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định.

Khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm có tên nêu trên do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại An Khải nhập khẩu từ New Zealand (trường hợp còn lưu thông trên thị trường) và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này.

Theo Tạp chí Công Thương

(Visited 6 times, 1 visits today)